Obchodní podmínky

Prodávající je David Hanuš, se sídlem Počernická 3326/2f, Praha 10, Počernice, IČ 66443717, zapsaný v živnostenském rejstříku.

 

Naši provozovnu najdete na adrese:

Trafika Na Vinici, Černokostelecká 4/899, Praha 10, 100 00

 

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@ceskatrafika.com

Tel. č.:  252 544 315

 

 

Provozujeme e-shop na adrese www.ceskatrafika.com

 

                                                                                                                                                                I.            Úvodem

 1. Tyto podmínky upravují naše vzájemné vztahy, pokud nakupujete na našem e-shopu. Jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si ale při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, má tahle naše dohoda přednost.
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro spotřebitele. Pokud nenakupujete jako spotřebitel, platí pro naše vztahy obecná právní úprava, kterou najdete hlavně v občanském zákoníku. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku ale nepoužijeme.
 3. Pokud vás zajímají informace o práci s osobními údaji, najdete je na našem webu, v patičce.

                                                                                     II.            Omezení pro platbu a doručování

 1. Na našem e-shopu můžete platit následujícími způsoby:
 • okamžitým bankovním převodem
 • bankovním převodem
 • v hotovosti na prodejně
 • kartou přes platební bránu
 1. Zboží doručujeme na území České a Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Německa a Rakouska, pokud se nedomluvíme individuálně jinak.
 2. Zboží si můžete vyzvednout i v naší kamenné prodejně.

                                                                                      III.            Uživatelský účet

 1. Na našem webu si můžete založit vlastní uživatelský účet, ze kterého si můžete zboží objednat. Účet ale není nutný, nakoupit u nás můžete i bez něj.
 2. K účtu, prosíme, opatrujte vaše přístupové údaje. Informace a data, která do účtu vyplňujete, udržujte aktuální.
 3. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému. Za případné komplikace se omlouváme.

                                                                                                                                                            IV.            Recenze

 1. Na našich prodejních kanálech nebo sociálních sítích můžete najít recenze od našich zákazníků.
 2. Recenze mohou psát jen zákazníci, kteří u nás daný produkt opravdu nakoupili.
 3. To ověřujeme prostřednictvím společnosti Heuréka (s každou objednávkou je spojen jedinečný link pro recenzi, více informací najdete tady).
 4. Pro zařazení do programu Ověřeno zákazníky používáme nástroj společnosti Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, Praha 8 – Karlín, IČO 078 22 774. Pro ověření vaší spokojenosti s nákupem předáváme společnosti Heureka vaši e-mailovou adresu, pokud nám to v rámci nákupního procesu nezakážete. Proti tomu můžete kdykoliv vznést tzv. námitku.
 5. Recenze nám dále mohou dávat zákazníci, kteří nakoupili prostřednictvím uživatelského účtu. Nastavení v něm neumožní udělit recenzi na produkt, který by u uživatele v historii nákupů nebyl vedený.

 

                                                                                                                                                           V.            Naše zboží

 1. Na e-shopu najdete informace k vámi vybranému produktu, včetně dostupnosti, termínu doručení a ceny. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.
 2. Pokud je produkt na našem e-shopu uvedený jako rozbalený, otevřený, s vadou nebo s jiným obdobným důvodem pro jeho zlevnění, prosíme, mějte na paměti, že z takového důvodu nám ho nemůžete zpětně reklamovat. Jinak se ale reklamace i u těchto produktů řídí obecnými pravidly, která najdete dole.
 3. Fotky zboží na našem e-shopu odpovídají zboží, které prodáváme. Upozorňujeme ale, že se jeho velikosti nebo barevné odstíny mohou díky grafickému zkreslení fotek lehce lišit.
 4. Obrázky zboží, u kterého to vyplývá z povahy věci (deníky, modelové výtisky apod.), mohou být ilustrační.
 5. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení. Ty najdete uvedené dál, v rámci nákupního procesu.
 6. Pokud někde uvádíme cenu, která je zcela zjevně chybná, tato cena nás nezavazuje a smlouva mezi námi nevznikla.
 7. Tím, že máme zboží na e-shopu vystavené, vás informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku zboží ale musíme ještě sami přijmout, aby mezi námi vznikla závazná kupní smlouva. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužijeme.

                                                                                                                                                           I.            Objednávka

 1. Požadované zboží vložte do košíku. Provedeme vás objednávkovým procesem krok za krokem.
 2. V nákupním formuláři najdete informace o zboží, množství a ceně, zvolíte způsob dopravy a tím se vám ukáže i konečná částka, která obsahuje cenu za zboží a náklady na jeho dodání. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále „Objednávka“).
 3. Před odesláním Objednávky si můžete údaje zkontrolovat a změnit.
 4. To, že jsme vaši Objednávku obdrželi, vám potvrdíme e-mailem. Kupní smlouva je ale uzavřená, až vám pošleme druhou e-mailovou zprávu, že Objednávku přijímáme.
 5. Pokud nám bude vaše Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli množství, neobvyklým parametrům apod.), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení. V takovém případě kupní smlouvu uzavřeme až okamžikem vzájemného potvrzení této objednávky.
 6. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami. Tyto náklady se ale nijak neliší od běžných sazeb.

                                                                                                                                                              II.            Doručení

 1. Zboží vám dodáme způsobem, který si v košíku vyberete, ve stanoveném termínu, na vámi zadanou adresu.
 2. Zboží můžete převzít i osobně, v naší kamenné prodejně.
 3. Prosíme, myslete na to, že stejně jako my máme povinnost vám zboží řádně doručit, vy máte povinnost ho převzít. Pokud tuto povinnost porušíte, máme právo po vás chtít náhradu škody. Tedy například uhradit vícenáklady spojené s marným doručením (a to třeba i opakovaným) nebo přiměřené náklady na skladování věci. Také máme možnost od smlouvy odstoupit.
 4. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám, ideálně bez zbytečného odkladu, dejte vědět. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále). Rychlá reakce a dokumentace z vaší strany nám pomáhá věc efektivně řešit i s našimi byznysovými partnery. Děkujeme.

                                                                                                                                                                III.            Platba

 1. Informaci o ceně zboží včetně DPH uvádíme vždy u nabídky daného produktu.
 2. Kupní cenu a náklady na dodání zboží můžete hradit:
 • okamžitým bankovním převodem
 • bankovním převodem
 • v hotovosti na prodejně

Vklady na účet v pokladně banky nejsou možné. Tyto platby nelze následně spárovat s objednávkou.

 1. Pokud budete platit v hotovosti, celková cena je splatná při převzetí zboží. Zboží je ale nutné převzít nejpozději do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po 4 dnech smlouvu stornujeme (odstupujeme od ní).
 2. Pokud platíte bezhotovostně, celková cena je splatná při uzavření smlouvy. Zboží zasíláme a lhůty pro dodání nám začínají běžet po připsání celkové ceny na náš účet. Pokud do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy neobdržíme vaši úhradu, smlouvu stornujeme (odstupujeme od ní).
 3. Pro každou platbu vystavíme daňový doklad. Ten vám pošleme na vyžádání v elektronické podobě na zadanou e-mailovou adresu.
 4. Případné slevy u nás nejde kombinovat.

                                                                                  VI.            Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

 1. Pokud u nás nakupujete jako spotřebitel, můžete tzv. odstoupit od kupní smlouvy. To ve zkratce znamená, že se kupní smlouva „zruší“ – vy nám vrátíte zakoupené zboží a my vám zase peníze. Pro toto odstupování platí následující pravidla.
 2. Odstoupit od smlouvy nejde u některého typu zboží – je to dáno jeho povahou. Je to zboží, které:
 • podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby,
 • je alkoholickým nápojem, jehož cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele;
 • je cenově závislé na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít ve lhůtě pro odstoupení,
 • jste po dodání nenávratně zapracovali s jinými produkty,
 • jsme vám vyrobili podle vašich požadavků nebo přizpůsobili vaším osobním potřebám,
 • jsme dodali v zapečetěném obalu a ze zdravotních nebo hygienických důvodů ho nejde vrátit poté, co jste obal porušili,
 • je zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem, které jsme dodali v zapečetěném obalu a ten jste porušili,
 • je digitálním obsahem, který není na hmotném nosiči a ten jsme vám dodali s vaším výslovným souhlasem v době před uplynutím lhůty k odstoupení,
 • jsou noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.
 1. V ostatních případech můžete zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí – ať už vámi nebo vámi pověřenou osobou (dopravce se v tomto případě nepočítá). Pokud jsme zboží dodávali po částech, tato lhůta běží od dodání poslední části, případně posledního kusu z jedné Objednávky. Pokud jsme si dohodli pravidelné dodávání zboží po určitou dobu, běží 14denní lhůta od první dodávky.
 2. Se zbožím se v rámci 14 dnů můžete seznámit (s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností). Nakládejte s ním ale přiměřeně a šetrně – tedy opravdu jen tak, jak je pro seznámení se se zbožím nezbytné. Tak například pokud je ke zboží přibalený jeho vzorek, otestujte, zda vám produkt sedí, na tomto vzorku.
 3. Do 14 dnů nám dejte vědět, že zboží vracíte (a tedy od smlouvy nebo její části odstupujete).
 4. Pro odstoupení můžete využít formulář, který najdete v závěru těchto podmínek, jeho využití ale není podmínkou.
 5. Uveďte nám ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme peníze poslat zpět. Důvod odstoupení od smlouvy uvádět nemusíte.
 6. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání předání zboží k přepravě zpátky k nám       vám vrátíme částku, která odpovídá ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Ze zákona máme právo vám vrátit částku, která odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli na našem e-shopu pro doručení daného zboží zvolit.
 7. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme od vás obdrželi platbu, pokud si nevyberete jiný způsob.
 8. Částku vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do  14 dnů od vašeho odstoupení. Vrácení peněz ale můžeme pozdržet do doby, než zboží obdržíme nebo než nám prokážete, že jste ho předali k přepravě       zpět k nám – podle toho, co nastane dřív.
 9. Zboží nám zašlete nebo jinak předejte na naši adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 10. Zboží vraťte kompletní, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Máme právo posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením nebo nepřiměřeným zkoušením poškodíte nebo opotřebíte, můžeme po vás chtít náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vracenou částku.
 11. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 12. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tzv. rozvazovací podmínkou: v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo její části se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek nám zašlete zpět spolu se zbožím, pokud se nedomluvíme jinak. Opět máme právo případnou škodu započítat proti vracené částce.

                                                                                      VII.            Jak reklamovat vady

 1. Odpovídáme za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, zejména:
 • odpovídá vaší objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství, jakosti, funkčnosti, případně má další ujednané vlastnosti)
 • se hodí k dohodnutému nebo požadovanému účelu
 • má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku či předloze
 • vyhovuje právním předpisům
 1. Pokud jsme vás před koupí výslovně upozornili, že se některá vlastnost věci liší a vy jste s touto vlastností souhlasili, nejde zboží pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde věc reklamovat pro vady, pro které byla zlevněna a my jsme vás na tento důvod zlevnění předem upozornili.
 2. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.
 3. Věc můžete reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí zásilky. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.
 4. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

Jak reklamaci uplatnit

 1. Zboží můžete reklamovat jakkoliv. Zavolejte nám, stavte se, napište e-mail nebo dopis.
 2. Prosíme, sdělte nám:
 • vaše kontaktní údaje, na které vám dáme vědět, jakmile bude reklamace vyřízena
 • jak se vada projevuje a kdy jste na ni přišli
 • jak si přejete reklamaci vyřídit
 • budeme potřebovat i jakýkoliv doklad či prokázání       nákupu
 1. Vadné zboží nám pošlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem. Někdy nám může stačit i jen zaslání fotografie – dali bychom vám vědět.
 2. Zboží při přepravě vhodně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme o pochopení, že pro většinu reklamací (a jejich posouzení) je potřeba zaslat zboží kompletní - opět nás v takovém případě ideálně kontaktujte dopředu, domluvíme se, jestli je to i váš případ.
 3. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.

Co můžete požadovat

 1. V první řadě po nás můžete chtít opravu nebo výměnu zboží.
 2. Pokud je zvolený způsob nemožný (například zboží už není v prodeji) nebo nepřiměřeně nákladný (například stačí jen dodat příslušenství, které jsme zapomněli přibalit), můžeme vaši volbu upravit.
 3. Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:
 • vadu jsme odmítli odstranit nebo ji neodstranili řádně v předpisy stanovené lhůtě, případně je zjevné, že to odstranit nezvládneme či nestihneme
 • vada se projevuje opakovaně
 • vada je podstatná

Odstoupit od smlouvy nejde (a máte tedy jen nárok na slevu), pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významného charakteru.

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu, jak píšeme v předchozím bodě.
 2. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vašich kontaktních údajích, které jste vyplnili při reklamaci. Pokud si věc zpátky nepřevezmete, můžeme po vás chtít přiměřené náklady, které se pojí s uskladněním věci.
 3. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

 

                                                                                                                                                        VIII.            Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z kupní smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností.
 3. Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup.
 4. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
 5. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu.

 

V Praze, dne 6.1.2023

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

David Hanuš, se sídlem Počernická 3326/2f, Praha 10, Počernice, IČ 66443717, zapsaný v živnostenském rejstříku

e-mailová adresa: info@ceskatrafika.com


Oznamuji vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

…………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………….


které jsem objednal/a dne …………………………………………………………..

 

Peníze mi vraťte na číslo účtu: …………………………………………….

(Volitelné, případně nám napište, jak jinak si přejete peníze vrátit. Pokud nevyplníte číslo účtu nebo se nedohodneme jinak, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jako jsme je přijali)


Jméno a příjmení

…………………………………………….


Adresa

…………………………………………….


Podpis

…………………………………………….

Datum

…………………………………………….